ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019

  • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019
  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2019
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Λ.Π 2019