ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι ο βασικός στόχος της εταιρείας μας.

Γι’ αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει την πολιτική επιστροφών, η οποιά έχει ως σκοπο την καλυτερη εξυπηρέτηση σας. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Να σημειωθεί πως στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή σε περίπτωση δικού μας λαθους τα έξοδα επιστροφης επιβαρύνουν την επιχείρηση μας.

ΥΠΟΒΟΛΗ/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης/πελάτης.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιήσουν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα ενδεχόμενες παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από το www.vkltools.gr δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση info@vkltools.gr προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Για οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 27530-31112. H δυνατότητα αυτή σας δίνεται, αυστηρά, εφόσον δεν έχει τιμολογηθεί η παραγγελία σας.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

  • Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
  • Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής κλπ. (τα πρωτότυπα έγγραφα)
  • Το προϊόν να επιστραφεί με τη συσκευασία του.
  • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την VKL G.C Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ‘vkltools.gr’, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ), άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994.

Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων της παραγγελίας σας. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως με τους ακόλουθους τρόπους: Με συστημένη επιστολή προς την VKL G.C Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε που εδρεύει στην Νέα Επίδαυρος Αργολίδας Τ.Κ. 21054 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vkltools.gr.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη φυσική διεύθυνση του καταστήματος στη Νέα Επίδαυρος, Αργολίδας.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην VKL G.C Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ‘vkltools.gr’, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη VKL G.C Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ‘vkltools.gr’ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε η VKL G.C Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ‘vkltools.gr’ θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η VKL G.C Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ‘vkltools.gr’ να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του το οποίο θα αφαιρείται από όλες τις επιστροφές προς επιστροφή χρημάτων. Η VKL G.C Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ‘vkltools.gr’ σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με φθορά ή βλάβη του προϊόντος).